« Wróć

Fundusze europejskie WRPO 2014+

Fundusze europejskie WRPO 2014+
Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłosił Konkurs w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które w najwyższym stopniu przyczynią się do osiągniecia celów Działania 3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę działań inwestycyjnych polegających na:
- zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego,
- budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu publicznego,
- budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu (np. Inteligentne Systemy Transportowe),
- budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej,
- montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności,
- działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.
Warunkiem wymaganym przez Regulamin Konkursu jest posiadanie przez aplikujące jednostki Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
Do projektu przystąpiło Miasto Kalisz i Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zapraszając do Współpracy Spółkę, dzięki której jednostki te mogły spełnić wymóg Konkursu polegający na kompleksowym projekcie obejmującym jak największą liczbę działań inwestycyjnych. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności wpisuje się w ten projekt.
Projekt zostanie dofinansowany w 85%, natomiast pozostałem 15%, jako wymagany wkład własny, Spółka pokryje z własnych środków pochodzących z wpłat na pokrycie odpisu amortyzacyjnego na 2017 rok.

Kalisz
W przypadku Kalisza zadanie Spółki polegało będzie na modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na osiedlach: Chmielnik, Dobrzec i Majków w ramach projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”.
W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:
- wymiana istniejących opraw – 932 szt.
- montaż nowych opraw – 62 szt.
- wymiana istniejących latarni ulicznych – 174 szt.

Ostrów Wielkopolski
W przypadku Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zadanie Spółki będzie polegało na modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na osiedlach: Nowe Parcele i Parcele Zacharzewskie w ramach projektu pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”.
W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:
- wymiana istniejących opraw – 868 szt.
- wymiana istniejących latarni ulicznych – 43 szt.

Wykonanie zadań planowane jest w okresie: kwiecień - październik 2017 r.
Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

×

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem COVID-19 prosimy ograniczyć osobiste wizyty w siedzibie Spółki, a jeśli to możliwe całkowicie z nich zrezygnować.

Korespondencję prosimy dostarczać drogą pocztową lub elektroniczną.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo. Adres e-mail do Spółki: zarzad@ouid.pl
Wykaz telefonów znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.