« Wróć

Obowiązek informacyjny RODO

Uprzejmie informujemy, co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz.
  2. Nasze dane kontaktowe to: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz.
  3. Administrator powołał w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) w osobie Pani Małgorzaty John. Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi Administratora.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja celu oświadczenia woli w zakresie budowy, przebudowy lub likwidacji urządzeń oświetlenia drogowego.
  5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu działalności Administratora.
  6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
    1. Uprawnione organy publiczne,
    2. Firmy projektowe i wykonawcze, na podstawie wewnętrznych umów,
    3. Podmioty dostarczające korespondencję,
    4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
    5. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego;
    6. Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
  7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  8. Informujemy o przysługującym prawie do:
    1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
    2. sprostowania swoich danych osobowych,
    3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,
    4. przenoszenia danych,
    5. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa.

    W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
    Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie z IODO.

  9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.