« Wróć

Obowiązek informacyjny RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych (ADO) jest: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz.
 2. Nasze dane kontaktowe to: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz tel. 62 598 52 70  fax 62 598 52 74.
 3. Administrator powołał w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych  (IOD) w osobie Pana Pawła Sobczaka  adres e-mail do Inspektora : iodo@ouid.pl .
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja celu zasilanie infrastruktury oświetleniowej w energię elektryczną, wykonywanie prac eksploatacyjno-konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej oraz budowa i przebudowa urządzeń oświetlenia drogowego.
 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu działalności Administratora.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Firmy projektowe i wykonawcze, na podstawie wewnętrznych umów,
  3. Podmioty dostarczające korespondencję,
  4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  5. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego;
  6. Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,
  4. przenoszenia danych,
  5. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa.

  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie z IOD.

 9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
×

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem COVID-19 prosimy ograniczyć osobiste wizyty w siedzibie Spółki, a jeśli to możliwe całkowicie z nich zrezygnować.

Korespondencję prosimy dostarczać drogą pocztową lub elektroniczną.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo. Adres e-mail do Spółki: zarzad@ouid.pl
Wykaz telefonów znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.