« Wróć

Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Wspólnicy: 107 jednostek samorządu terytorialnego, które łącznie posiadają 100 346 udziałów. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 101 944 000,00 zł

Rada Nadzorcza:

W dniu 15 lipca 2020 roku rozpoczęła się kolejna - IX kadencja Rady Nadzorczej Spółki trwająca, zgodnie z Umową Spółki, 3 lata.

Zarząd:

mgr inż. Maciej Witczak
Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Elektrotechniki o specjalności UEiE w Przemyśle. Posiada tytuł DBA - Doctor of Business Administration ukończony w Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie, w partnerstwie z Newton College: University of Applied Business w Pradze, Limburg Graduate School of Business w Maastricht oraz Swiss School of Management w Rzymie.

Ukończone studnia Master of Business Administration (MBA) w kierunku koncepcji powoływania i powstawania spółek w sektorach energetycznych wyodrębnionych ze spółek Skarbu Państwa z udziałem jednostek samorządu terytorialnego wraz z procesem przeprowadzania zmian reorganizacyjnych w celu ich usamodzielnienia.

Ukończone Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) wydziału analiz ekonomicznych w zakresie Business Intelligience - systemy wspomagania decyzji biznesowych w oparciu o zastosowania sztucznej inteligencji AI.
Od 2005 roku Biegły Sądowy z dziedziny telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej specjalizujący się w tematyce oscylującej wokół stacji przekaźnikowych, stacji bazowych BTS (Base Transceiver Station) jak również wielokanałowych urządzeń FCT (Fixed Cellular Terminal).

W latach 1999 do 2008 związany z Telekomunikacją Polską S.A. (Wydział Systemów Dostępowych, Pion Klientów Biznesowych). Od 2008 do 2015 roku Dyrektor ds. technicznych w prywatnej spółce komunalnej (Eko sp. z o.o.).
Uczestnik międzynarodowych szkoleń organizowanych przez Telekomunikacje Polską S.A. w Ameryce Środkowej w zakresie Business Everywhere oraz sieci Transmisji Danych BE., Orange Institute w Bangalore i Mumbai w zakresie zagadnień związanych z wdrażaniem nowoczesnych technoligii na terenie Polski (Biometrics, A Waste-to-Resource Grid to form the foundation of Recycling Economies, GOQii Healthcare Integrated Ecosystem, MICROSOFT ACCELERATOR, IoT, 5G, Mobility solutions, DIGITAL ECONOMY, Internet of Things). Certyfikowany Pełnomocnik i audytor ds. systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i jakością ISO 9001 (ang. managements representative of the environmental, quality management system) oraz systemów zarządzania energią ISO 50001 (ang. Internal Auduitor, Representative of the Energy Management System). Uczończone szkolenia dotyczące wymagań prawnych o efektywności energetycznej w zakresie sporządzania auditów efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii w kontekscie pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej.

Od września 2015 roku Prezes Zarządu spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. 
W kwietniu 2019 roku powołany na stanowisko Wiceprezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu. 

 

mgr Dorota Kisiela-Augustyniak
Członek Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji.

Ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji w zakresie Prawa pracy oraz na Politechnice Łódzkiej - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji w zakresie Zarządzania w spółkach komunalnych.

Ukończony kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem mienia publicznego i złożony z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Przez 15 lat zawodowo związana z administracją rządową a następnie samorządową.

W latach 1985-1998 inspektor/inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacyjno-Prawnym, Kadr i Szkolenia Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu.

W latach 1999-2000 inspektor wojewódzki w Departamencie Organizacyjno-Prawnym i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Od 2000 roku związana ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu, ostatnio zajmowane stanowisko to dyrektor ds. organizacyjnych.

 

Skład rady nadzorczej:

 

 

Józef Rogacki 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim – mgr administracji.
Studiował również doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu w administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi ; posiada uprawnienia do reprezentowania Skarbu Państwa i gminy w spółkach prawa handlowego.
Prowadził także własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i zarządzania Historycznie ostatni Wojewoda Kaliski i pierwszy wojewoda kujawsko – pomorski. Wiceprezydent Kalisza w I kadencji samorządu – radny dwóch kadencji. Radny pierwszej kadencji sejmiku wielkopolskiego. Radny dwóch kadencji sejmiku kujawsko – pomorskiego – przewodniczący komisji współpracy z zagranicą.
Prezes K.S. ‘Pałac” Bydgoszcz / 2000 – 2002/.
Obecnie Przewodniczący Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. Współpracuje z organizacjami polskimi i polonijnymi za granicą – głównie z Polonią brazylijską.

 

Władysław Karski 
Z-ca Przewodniczącego

 

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim.
Ukończył także Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Menedżerskie Studia Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Wieloletnie doświadczenie samorządowe i w spółkach prawa handlowego.
Wicestarosta Powiatu Tureckiego obecnej kadencji.

Artur Chołody 
Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Wykształcenie:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek prawo, studia magisterskie
Studia Podyplomowe MBA na WSB w Poznaniu
Studia Podyplomowe Psychologia zarządzania na WSB w Poznaniu
Studia Podyplomowe Przedsiębiorczość w Internecie na WSB w Poznaniu
Studia Podyplomowe Zarządzanie organizacją pozarządową na WSB w Poznaniu
Ukończona aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu
Studia Podyplomowe Metodologia nauk ekonomicznych na WSB w Poznaniu
Przewód doktorski na kierunku ekonomia na WSB w Poznaniu
Praca zawodowa
Fabryki Narzędzi Specjalnych sp. z o.o. – Dyrektor finansowy, wspólnik
Wielkopolska Grupa Prawnicza sp. k. – wspólnik, kancelaria specjalizująca się w obsłudze zamówień publicznych.

 Mikołaj Kostka
Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadający tytuł magistra na kierunku Komunikacja społeczna i samorządność, specjalizacja samorząd lokalny.
Ukończone studia podyplomowe w zakresie administracji europejskiej o specjalności zarządzanie projektem Unii Europejskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Wydziale Rachunkowości i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu o specjalności zarządzanie zasobami środowiska naturalnego.
- absolwent Collegium Humanum ukończone Studia Podyplomowe MBA (Executive Master of Business Administration) jedne z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu.

Od stycznia 2019 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Odpowiedzialny i nadzorujący pracę takich wydziałów jak: Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Administracji Przestrzennej, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, a także Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jednocześnie pełniący nadzór Właścicielski na spółkami miejskimi.

W latach 2015 – 2019 Prezes Zarządu spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o o z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, w latach 2012 – 2015 Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jarocin odpowiedzialny miedzy innymi za sektor komunalny miasta i gminy, zamówienia publiczne, inwestycje, nieruchomości oraz ochronę środowiska naturalnego. Pełniący nadzór właścicielski nad spółkami prawa handlowego.

W latach 2004 – 2012 specjalista w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, agencji rządowej zajmującej się wdrażaniem programów pomocowych dla polskiego rolnictwa.

Ukończony w 2013 roku kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa realizowany przez Europejską Grupę Doradczą.

Michał Gajda

Członek Rady Nadzorczej

Adwokat. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończył w 2004 roku. W 2008 roku ukończył aplikację sądową złożeniem egzaminu sędziowskiego. W 2009 roku uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, a następnie uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Od 2005 roku pracował w Kancelarii prawnej zajmującej się obsługą prawną dużych podmiotów gospodarczych. Od 2009 roku prowadzi praktykę adwokacką we własnej Kancelarii. Współtworzył Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw w ramach, której udzielał nieodpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie zamówień publicznych. W swojej działalności zawodowej zajmuje się przede wszystkim świadczeniem pomocy dla przedsiębiorców, w tym także spółek komunalnych, a także reprezentowaniem osób fizycznych i prawnych w procesach sądowych.

×

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem COVID-19 prosimy ograniczyć osobiste wizyty w siedzibie Spółki, a jeśli to możliwe całkowicie z nich zrezygnować.

Korespondencję prosimy dostarczać drogą pocztową lub elektroniczną.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo. Adres e-mail do Spółki: zarzad@ouid.pl
Wykaz telefonów znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.