« Wróć

Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Wspólnicy: 106 jednostek samorządu terytorialnego, które łącznie posiadają 87 016 udziałów. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 88 614 000,00 zł

Rada Nadzorcza:

W dniu 12 czerwca 2017 roku rozpoczęła się kolejna - VIII kadencja Rady Nadzorczej Spółki trwająca, zgodnie z Umową Spółki, 3 lata.

Zarząd:

Prezes

mgr inż. Maciej Witczak
Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Elektrotechniki o specjalności UEiE w Przemyśle. Posiada tytuł DBA - Doctor of Business Administration ukończony w Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie, w partnerstwie z Newton College: University of Applied Business w Pradze, Limburg Graduate School of Business w Maastricht oraz Swiss School of Management w Rzymie.
Ukończone studnia Master of Business Administration (MBA) w kierunku koncepcji powoływania i powstawania spółek w sektorach energetycznych wyodrębnionych ze spółek Skarbu Państwa z udziałem jednostek samorządu terytorialnego wraz z procesem przeprowadzania zmian reorganizacyjnych w celu ich usamodzielnienia. 
Ukończone Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) wydziału analiz ekonomicznych w zakresie Business Intelligience - systemy wspomagania decyzji biznesowych w oparciu o zastosowania sztucznej inteligencji AI.
Od 2005 roku Biegły Sądowy z dziedziny telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej specjalizujący się w tematyce oscylującej wokół stacji przekaźnikowych, stacji bazowych BTS (Base Transceiver Station) jak również wielokanałowych urządzeń FCT (Fixed Cellular Terminal).

W latach 1999 do 2008 związany z Telekomunikacją Polską S.A. (Wydział Systemów Dostępowych, Pion Klientów Biznesowych). Od 2008 do 2015 roku Dyrektor ds. technicznych w prywatnej spółce komunalnej (Eko sp. z o.o.).
Uczestnik międzynarodowych szkoleń organizowanych przez Telekomunikacje Polską S.A. w Ameryce Środkowej w zakresie Business Everywhere oraz sieci Transmisji Danych BE., Orange Institute w Bangalore i Mumbai w zakresie zagadnień związanych z wdrażaniem nowoczesnych technoligii na terenie Polski (Biometrics, A Waste-to-Resource Grid to form the foundation of Recycling Economies, GOQii Healthcare Integrated Ecosystem, MICROSOFT ACCELERATOR, IoT, 5G, Mobility solutions, DIGITAL ECONOMY, Internet of Things). Certyfikowany Pełnomocnik i audytor ds. systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i jakością ISO 9001 (ang. managements representative of the environmental, quality management system) oraz systemów zarządzania energią ISO 50001 (ang. Internal Auduitor, Representative of the Energy Management System). Uczończone szkolenia dotyczące wymagań prawnych o efektywności energetycznej w zakresie sporządzania auditów efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii w kontekscie pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej.

Od września 2015 roku Prezes Zarządu spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. 
W kwietniu 2019 roku powołany na stanowisko Wiceprezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu. 
 
Skład rady nadzorczej:

 

Andrzej Rogowski 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Poznańskiej, jest inżynierem elektroniki i automatyki przemysłowej oraz magistrem organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Był jednym z założycieli i prezesem zarządu Kaliskiej Telewizji Kablowej Tele-Cal, która w 1996 roku została przekształcona w Multimedia Polska. W latach 2001-2004 poprzez konsolidację 9 spółek sektora telekomunikacyjnego stworzył grupę TeleNet Polska, w której pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W 2005 roku TeleNet połączył się z Multimedia Polska. W latach 2004-2005 był członkiem Rady Nadzorczej Multimedia Polska. Od października 2005 roku pełni w niej funkcję Prezesa Zarządu.

 

Józef Rogacki
Z-ca Przewodniczącego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim – mgr administracji.
Studiował również doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Posiada doświadczenie w zarządzaniu w administracji państwowej i samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi;
posiada uprawnienia do reprezentowania Skarbu Państwa i gminy w spółkach prawa handlowego.
Prowadził także własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i zarządzania
Historycznie ostatni Wojewoda Kaliski i pierwszy wojewoda kujawsko – pomorski.
Wiceprezydent Kalisza w I kadencji samorządu – radny dwóch kadencji. Radny pierwszej kadencji sejmiku wielkopolskiego.
Radny dwóch kadencji sejmiku kujawsko – pomorskiego – przewodniczący komisji współpracy z zagranicą.
Prezes K.S. ‘Pałac” Bydgoszcz / 2000 – 2002/.
Obecnie Przewodniczący Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu.

Jakub Szczurek
Sekretarz Rady Nadzorczej

Samorządowiec, w chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora ds. Technicznych spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami.

Z wykształcenia jest inżynierem elektroenergetykiem oraz magistrem zarządzania. Posiada również uprawnienia branżowe w zakresie sieci energetycznych.

 Artur  Chołody
Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek prawo, studia magisterskie
Studia Podyplomowe MBA na WSB w Poznaniu
Studia Podyplomowe Psychologia zarządzania na WSB w Poznaniu
Studia Podyplomowe Przedsiębiorczość w Internecie na WSB w Poznaniu
Studia Podyplomowe Zarządzanie organizacją pozarządową na WSB w Poznaniu
Ukończona aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu
Studia Podyplomowe Metodologia nauk ekonomicznych na WSB w Poznaniu
Przewód doktorski na kierunku ekonomia na WSB w Poznaniu

Praca zawodowa
Fabryki Narzędzi Specjalnych sp. z o.o. – Dyrektor finansowy, wspólnik
Wielkopolska Grupa Prawnicza sp. k. – wspólnik, kancelaria specjalizująca się w obsłudze zamówień publicznych.

Włodzimierz Karski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim.
Ukończył także Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu oraz Menedżerskie Studia Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Wieloletnie doświadczenie samorządowe i w spółkach prawa handlowego.
Wicestarosta Powiatu Tureckiego obecnej kadencji.

×

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem COVID-19 prosimy ograniczyć osobiste wizyty w siedzibie Spółki, a jeśli to możliwe całkowicie z nich zrezygnować.

Korespondencję prosimy dostarczać drogą pocztową lub elektroniczną.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo. Adres e-mail do Spółki: zarzad@ouid.pl
Wykaz telefonów znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.