« Wróć

Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Wspólnicy: 105 jednostki samorządu terytorialnego, które łącznie posiadają 55.765 udziały. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57 363 000,00 zł

Rada Nadzorcza:

W dniu 25 czerwca 2014 roku rozpoczęła się kolejna - VII kadencja Rady Nadzorczej Spółki trwająca, zgodnie z Umową Spółki, 3 lata.

Zarząd:

Prezes

mgr inż. Maciej Witczak
Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Elektrotechniki o specjalności UEiE w Przemyśle.
Od 2005 roku Biegły Sądowy z dziedziny telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej specjalizujący się w tematyce oscylującej wokół stacji przekaźnikowych, stacji bazowych BTS (Base Transceiver Station) jak również wielokanałowych urządzeń FCT (Fixed Cellular Terminal).

W latach 1999 do 2008 związany z Telekomunikacją Polską S.A. (Wydział Systemów Dostępowych, Pion Klientów Biznesowych). Od 2008 do 2015 roku Dyrektor ds. technicznych w prywatnej spółce komunalnej (Eko sp. z o.o.).

Uczestnik międzynarodowych szkoleń organizowanych przez Telekomunikacje Polską S.A. w Ameryce Środkowej w zakresie Business Everywhere oraz sieci Transmisji Danych BE., Orange Institute w Bangalore i Mumbai w zakresie zagadnień związanych z wdrażaniem nowoczesnych technoligii na terenie Polski (Biometrics, A Waste-to-Resource Grid to form the foundation of Recycling Economies, GOQii Healthcare Integrated Ecosystem, MICROSOFT ACCELERATOR, IoT, 5G, Mobility solutions, DIGITAL ECONOMY, Internet of Things). Certyfikowany Pełnomocnik i audytor ds. systemów zarządzania środowiskowego i jakością (ang. managements representative of the environmental, quality management system) oraz systemów zarządzania energią ISO 50001 (ang. Internal Auduitor, Representative of the Energy Management System). Uczończone szkolenia dotyczące wymagań prawnych o efektywności energetycznej w zakresie sporządzania akudtów efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii w kontekscie pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej.

Ukończone studnia Master of Business Administration (MBA) w kierunku koncepcji powoływania i powstawania spółek w sektorach energetycznych wyodrębnionych ze spółek Skarbu Państwa z udziałem jednostek samorządu terytorialnego wraz z procesem przeprowadzania zmian reorganizacyjnych w celu ich usamodzielnienia.

Od września 2015 roku Prezes Zarządu spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. 

 

Skład rady nadzorczej:

Rajmund Kietliński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Prawa Administracji i Ekonomi. Obecnie wykonuje zawód adwokata we Wrocławiu.

Specjalizujący się w obsłudze Jednostek Samorządu Terytorialnego, w szczególności z zakresu prawa karno-gospodarczego.

 

Mariusz Witek
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Samorządowiec, absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Wrocławiu i Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Jakub Szczurek
Sekretarz Rady Nadzorczej

Samorządowiec, w chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora ds. Technicznych spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami.

Z wykształcenia jest inżynierem elektroenergetykiem oraz magistrem zarządzania. Posiada również uprawnienia branżowe w zakresie sieci energetycznych.

Aleksandra Stankiewicz
Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Rachunkowości i Zarządzania Finansowego na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego, Podyplomowe Studia Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Łodzi oraz Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Aktualnie Główna Księgowa w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku.

Włodzimierz Fraszczyk
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent AR w Poznaniu - Wydział  Melioracje Wodne. Całe życie zawodowe związane z Urzędem Gminy Olszówka. Od roku 1990 Wójt Gminy Olszówka. Ukończył studia podyplomowe -  SGH w Warszawie – Ekonomika Finansów Samorządowych oraz UAM w Poznaniu - Ochrona Środowiska.
Jest też absolwentem Akademii Liderów Samorządowych WSB w Poznaniu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.