« Wróć

NAJWYŻSZY WKŁAD PIENIĘŻNY

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe swoją działalność rozpoczęła w styczniu 1997 roku. Obszar jej działania objął teren dwóch byłych województw: kaliskiego i konińskiego. Aktualnie Spółka współpracuje ze 109 jednostkami samorządu terytorialnego zlokalizowanymi na terenie 3 województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Wspomniane jednostki samorządu terytorialnego w liczbie 105, są jednocześnie Wspólnikami Spółki i posiadają łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
Wizytówką Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe jest obecnie duże zaangażowanie i wysoka fachowość widoczna w kwestii rozwoju technicznego, organizacyjnego, terytorialnego oraz możliwości pozyskiwania nowych źródeł finansowania inwestycji a także dynamicznego wzrost kapitału zakładowego. W latach 2016-2017 kapitał zakładowy Spółki zmienił się o 15.008 udziałów (w roku 2016 – 5.063 udziałów, w roku 2017 – 9.945 udziałów) a po rejestracji w KRS osiągnie poziom 67.308 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, co daje kapitał zakładowy w kwocie 67.308.000,00 złotych.
Spośród 105 samorządów Miasto i Gmina Kępno jest czwartym największym udziałowcem Spółki (3,89 % udziału w stosunku do całości udziałów) za takimi miastami jak Kalisz, Ostrów Wielkopolski czy Turek. Należy również zauważyć, że Miasto i Gmina Kępno uchwałą NZW dnia 5 grudnia 2017 roku podniosło swoje udziały o 986 udziałów i łącznie wg stanu na dzień NZW - grudzień 2017 posiada ich 3.421.
Podpisana dziś umowa pomiędzy Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe a Miastem i Gminą Kępno w związku z wolą objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.600.000,00 złotych pozwoli Miastu i Gminie Kępno objąć kolejne udziały w kapitale zakładowym Spółki w ilości 1.600 udziałów.
Środki pochodzące z wkładu pieniężnego zostaną przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Kępno.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż jest to w 20 – letniej historii Spółki najwyższy zapisany w jednej umowie wkład pieniężny jednostki samorządu terytorialnego. Można z całą stanowczością stwierdzić, że Miasto i Gmina Kępno jest jednym z tych samorządów, które dostrzegają potrzebę i zasadność inwestowania w rozwiązania m.in. w zakresie inteligentnego oświetlenia.
Jako firma obsługująca ponad 100 gmin i ponad 100.000 punktów świetlnych naszym celem jest zapewnienie miastom i gminom jak najlepszych parametrów oświetlenia. Wpływają one na bezpieczeństwo mieszkańców, poprawiają wygład miejscowości, ułatwiają zarzadzanie a co najważniejsze pozwalają obniżyć koszty eksploatacyjne.

Galeria

Pliki do pobrania

×

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem COVID-19 prosimy ograniczyć osobiste wizyty w siedzibie Spółki, a jeśli to możliwe całkowicie z nich zrezygnować.

Korespondencję prosimy dostarczać drogą pocztową lub elektroniczną.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo. Adres e-mail do Spółki: zarzad@ouid.pl
Wykaz telefonów znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.