DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH WRPO NA LATA 2014-2020. PONAD DWA MILIONY DLA SPÓŁKI OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE

24 Października, 2016

Projekt pn.: „Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” został pozytywnie oceniony. Znalazł się na piątym miejscu wśród 21 projektów z całej Wielkopolski zgłoszonych do WRPO.

Dofinansowanie to kwota 14.885.225,88 zł, a całość zadania opiewa na sumę ponad 20 mln zł. Pozyskane środki finansowe to wynik współpracy Miejskiego Zakładu Komunikacji, spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza oraz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (Ostrów Wielkopolski jest jednym ze 104 udziałowców OUiD).

W konkursie preferowane były kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę działań inwestycyjnych w tym m.in.:
- montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności.
Celem wymiany istniejących opraw i słupów oświetlenia drogowego na terenie osiedli Nowe Parcele i Parcele Zacharzewskie w Ostrowie Wielkopolskim jest zmniejszenie emisji CO2 oraz energochłonności istniejących urządzeń oświetleniowych poprzez obniżenie ich mocy i dostosowaniu konstrukcji wsporczych (słupów) przy zachowaniu wymagań PN dot. oświetlenia dróg PN-EN 13 201.
Poza tym zostanie podniesiona jakość świadczonej usługi oświetleniowej przez OUiD sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu na rzecz mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego oraz zostanie usprawnione zarządzanie jak również monitorowanie infrastruktury oświetleniowej.

Dodatkowym efektem będzie wdrożenie najnowszych technologii w dziedzinie oświetlenia drogowego pozwalającego uzyskać zaplanowane efekty. Aktualnie oświetlenie w tych osiedlach realizowane jest za pomocą opraw rtęciowych, sodowych i w niewielkim stopniu ledowych o różnych mocach od 70W do 250W. 
Zadanie obejmuje demontaż 868 istniejących opraw oświetleniowych, demontaż 43 istniejących słupów, montaż 868 energooszczędnych opraw oświetleniowych ze źródłami światła w postaci diod świecących – LED wraz z osprzętem elektrycznym i wysięgnikami. Zastosowane zostaną oprawy oświetleniowe legitymujące się certyfikatami CE, ROHs czy certyfikatem ENEC potwierdzonym raportem badania akredytowanego laboratorium.

 Na modernizowanym obszarze: obecnie po realizacji zadania
Moc (kW) 93,283 47,312
Zużycie energii (kWh) 363.803,7 184.516,8

Redukcja zainstalowanej mocy wyniesie zatem 49,28 %
Planowana wartość zadania w zakresie robót spółki OUiD to wartość 2.125.400,00 zł netto. Dofinansowanie wynosi 85 % a wymagany wkład własny 15 % Spółka pokryje z własnych środków. Prace będą wykonane zgodnie z zapisami Audytu, ustawy Prawo budowlane oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Czytaj więcej
 • 22 Września, 2023

  Polski Ład: Program „Rozświetlamy Polskę” – ponad 100 gmin z terenu OUID chce skorzystać z dofinansowania.

  Czytaj więcej
 • 7 Września, 2023

  Obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej w IV kwartale 2023 r.

  Czytaj więcej
 • 30 Sierpnia, 2023

  Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”

  Czytaj więcej
 • 24 Sierpnia, 2023

  XVI edycja Smart City Forum z udziałem Prezesa Zarządu Spółki OUiD w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 27 Czerwca, 2023

  Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu

  Czytaj więcej
 • 29 Maja, 2023

  Zakup samochodu o napędzie elektrycznym w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu

  Czytaj więcej
 • 3 Kwietnia, 2023

  WESOŁEGO ALLELUJA

  Czytaj więcej
 • 22 Marca, 2023

  Udział Przedstawicieli Spółki w wydarzeniu „Drzwi Otwarte” Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej
 • 13 Marca, 2023

  Umowa o współpracy z Technikum im. św. Józefa w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 23 Lutego, 2023

  Spotkanie z przedstawicielami Miasta i Gminy Krotoszyn - omówienie planów modernizacji oświetlenia

  Czytaj więcej
 • 25 Stycznia, 2023

  Program „EKO Latarnia – Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego – II edycja”.

  Czytaj więcej
 • 23 Grudnia, 2022

  Program "OZE i elektromobilność 2022"

  Czytaj więcej