Spółka

Podstawowym celem Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., jest szeroko pojęta usługa oświetleniowa, polegająca na zapewnieniu dopływu energii i utrzymaniu w należytym stanie technicznym infrastruktury oświetleniowej.

W końcu 1996 roku Energetyka Kaliska SA w ramach kontynuacji procesu restrukturyzacji Firmy podjęła decyzję o powołaniu Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., której podstawowym celem działalności jest szeroko pojęta usługa oświetleniowa, polegająca na zapewnieniu dopływu energii i utrzymaniu w należytym stanie technicznym infrastruktury oświetleniowej. Z majątku EK SA wyodrębniono sieć oświetleniową i wniesiono ją aportem do Spółki prawa handlowego.

Parallax background image

Było to rozwiązanie nowatorskie, nie stosowane do tej pory w praktyce. Rozpoczęcie działalności Spółki nastąpiło w styczniu 1997r., a obszar działania objął teren byłych dwóch województw: kaliskiego i konińskiego.

Organy Spółki:

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. wyróżnia się spośród innych Firm tej branży specyfiką, innowacyjnością i nowatorstwem w sposobie zarządzania i jakością oferowanych usług.

Spółkę tworzy doświadczona kadra menedżerska i zespół pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych działających w oparciu o najnowsze zdobycze z zakresu techniki świetlnej.

Zarząd
mgr inż. Maciej Witczak

Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Elektrotechniki o specjalności UEiE w Przemyśle. Posiada tytuł DBA - Doctor of Business Administration ukończony w Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie, w partnerstwie z Newton College: University of Applied Business w Pradze, Limburg Graduate School of Business w Maastricht oraz Swiss School of Management w Rzymie...
Czytaj więcej
mgr Dorota Kisiela-Augustyniak

Członek Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji. Ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji w zakresie Prawa pracy oraz na Politechnice Łódzkiej - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji w zakresie Zarządzania w spółkach komunalnych...
Czytaj więcej
Rada Nadzorcza

Kewin Klotzek

Przewodniczący

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w specjalności przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, a także studiów magisterskich z zakresu Zarządzania, w specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem...
 

  

Czytaj więcej

Władysław Karski

Z-ca Przewodniczącego

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim.
Ukończył także Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Menedżerskie Studia Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Czytaj więcej

Artur Chołody

Sekretarz Rady Nadzorczej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek prawo, studia magisterskie
Studia Podyplomowe MBA na WSB w Poznaniu
Studia Podyplomowe Psychologia zarządzania na WSB w Poznaniu...

Czytaj więcej

Mikołaj Kostka

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadający tytuł magistra na kierunku Komunikacja społeczna i samorządność, specjalizacja samorząd lokalny...

Czytaj więcej

Michał Gajda

Członek Rady Nadzorczej

Adwokat. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które ukończył w 2004 roku. W 2008 roku ukończył aplikację sądową złożeniem egzaminu sędziowskiego...

Czytaj więcej
Parallax background image

Rozwój

Wszelkie nowości pojawiające się na rynku są aktywnie śledzone, a ciekawe nowatorskie rozwiązania po wnikliwej analizie znajdują zastosowanie.

Dzięki temu budowana i modernizowana przez Spółkę infrastruktura oświetleniowa nie tylko spełnia wszystkie warunki stawiane oświetleniu ulicznemu i drogowemu, ale również dorównuje w tym względzie wysokim światowym standardom.

Aby rozwijać rodzimą przedsiębiorczość,

Spółka korzysta z urządzeń produkowanych przez producentów polskich lub światowych, mających swoje zakłady na terenie Polski. Są to nowoczesne produkty wysokiej klasy, spełniające realne potrzeby Spółki w zakresie parametrów oświetleniowych, obniżania energochłonności i zapewniające bezawaryjny okres pracy. Wszystkie instalowane urządzenia, osprzęt i konstrukcje posiadają odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczające do obrotu.

Aktualnie Spółka współpracuje z 110 jednostkami samorządu terytorialnego,

zlokalizowanymi na terenie 3 województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Należy również nadmienić, że wspomniane jednostki samorządu terytorialnego są jednocześnie wspólnikami Spółki i posiadają łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Dobrą wizytówką dla Spółki jest jej wielokrotne wyróżnienie w rankingu "Gazele Biznesu", czyli zaliczenie do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce.

Misja i wizja

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. liderem na rynku usługi oświetleniowej w Polsce

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., rozpoczęło swoją działalność w 1997 roku, Świadczy usługę oświetleniową na terenie 109 gmin południowej Wielkopolski. Jest właścicielem ponad 100 tysięcy punktów świetlnych.

 

Główne założenia w działalności Spółki to:

 

Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych
Budowa i przebudowa sieci oświetleniowej
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych
Pozyskiwanie środków pomocowych z UE, WRPO jak też z WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz EOG
Organizowanie grup zakupowych, pozostałych usług świadczonych na rzecz J.S.T
Wspieranie elektromobilności dla J.S.T

Dążymy do tego aby stać się liderem w grupowym zakupie energii elektrycznej, a w przyszłości również uczestnikiem rynku energii jako sprzedawca.

Prowadzimy ścisłą współpracę na linii Gmina – Spółka, zapewniając bezpośredni kontakt, celem wzmocnienia relacji między partnerami.

Swój pozytywny wizerunek budujemy w oparciu o zadowolenie naszych Klientów, identyfikując potrzeby społeczności lokalnych, zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom, tworząc niezawodne oświetlenie i obniżając jego koszty oraz poprawiając estetykę miast i gmin.
Dzięki wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych (np. aktywne systemy sterowania, bezpieczne przejście dla pieszych i oświetlenie inteligentne) komponujemy otaczającą nas przestarzeń, starając się aby nasze oświetlenie funkcjonowało w sposób bezpieczny i niezawodny.
Polityka Jakości

Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu.

Misją naszej firmy jest świadczenie usług związanych z oświetlaniem ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych o poziomie jakości, który spełnia wymagania i oczekiwania naszych Klientów.

 

Strategicznymi celami naszej firmy są:

  • osiągnięcie pełnego zaufania Klientów do firmy OUiD sp. z o.o. poprzez stosowanie rozwiązań zgodnych z ich oczekiwaniami,
  • utrzymanie rangi wiodącej firmy w Polsce w zakresie usług oświetleniowych.

Osiągnięcie celów strategicznych realizowane jest przez:

  • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie utrzymania i modernizacji sieci oświetleniowej,
  • ciągłe doskonalenie wykonywanych usług,
  • profesjonalną obsługę, satysfakcjonującą naszych klientów,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych i świadomości jakościowej przez całą załogę firmy,
  • systematyczne śledzenie przepisów prawnych dotyczących działalności Spółki i konsekwentne ich stosowanie.

Zarząd Spółki zapewnia postępowanie zgodne z następującymi zasadami

  • cała Załoga OUiD sp. z o.o. swoim zaangażowaniem i świadomością pro jakościową w swojej pracy tworzy wizerunek firmy,
  • każdy pracownik odpowiedzialny jest za jakość własnej pracy, ma prawo i obowiązek uczestniczyć w doskonaleniu polityki jakości.

Galeria