Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych (ADO) jest: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz.
 2. Nasze dane kontaktowe to: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz tel. 62 598 52 70  fax 62 598 52 74.
 3. Administrator powołał w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych  (IOD) w osobie Pana Pawła Sobczaka  adres e-mail do Inspektora : iodo@ouid.pl .
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja celu zasilanie infrastruktury oświetleniowej w energię elektryczną, wykonywanie prac eksploatacyjno-konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej oraz budowa i przebudowa urządzeń oświetlenia drogowego.
 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu działalności Administratora.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Firmy projektowe i wykonawcze, na podstawie wewnętrznych umów,
  3. Podmioty dostarczające korespondencję,
  4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  5. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego;
  6. Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,
  4. przenoszenia danych,
  5. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa.

  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie z IOD.

 9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czytaj więcej
 • 16 Maja, 2024

  27 maja - Dzień Samorządowca

  Czytaj więcej
 • 25 Marca, 2024

  Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych

  Czytaj więcej
 • 12 Stycznia, 2024

  Zarządzanie ciepłem

  Czytaj więcej
 • 9 Stycznia, 2024

  Nowa usługa OUiD

  Czytaj więcej
 • 22 Grudnia, 2023

  Szlachetna pomoc

  Czytaj więcej
 • 15 Grudnia, 2023

  Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

  Czytaj więcej
 • 7 Grudnia, 2023

  Modernizacja oświetlenia w Koninie

  Czytaj więcej
 • 6 Grudnia, 2023

  Zadania w partnerstwie dla projektu „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” na finale.

  Czytaj więcej
 • 22 Września, 2023

  Polski Ład: Program „Rozświetlamy Polskę” – ponad 100 gmin z terenu OUID chce skorzystać z dofinansowania.

  Czytaj więcej
 • 7 Września, 2023

  Obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej w IV kwartale 2023 r.

  Czytaj więcej
 • 30 Sierpnia, 2023

  Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”

  Czytaj więcej
 • 24 Sierpnia, 2023

  XVI edycja Smart City Forum z udziałem Prezesa Zarządu Spółki OUiD w Kaliszu

  Czytaj więcej