Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich Danych Osobowych (ADO) jest: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz.
 2. Nasze dane kontaktowe to: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Wrocławska 71 A, 62-800 Kalisz tel. 62 598 52 70  fax 62 598 52 74.
 3. Administrator powołał w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych  (IOD) w osobie Pana Pawła Sobczaka  adres e-mail do Inspektora : iodo@ouid.pl .
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: realizacja celu zasilanie infrastruktury oświetleniowej w energię elektryczną, wykonywanie prac eksploatacyjno-konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej oraz budowa i przebudowa urządzeń oświetlenia drogowego.
 5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu działalności Administratora.
 6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  1. Uprawnione organy publiczne,
  2. Firmy projektowe i wykonawcze, na podstawie wewnętrznych umów,
  3. Podmioty dostarczające korespondencję,
  4. Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,
  5. Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego;
  6. Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,
  4. przenoszenia danych,
  5. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono przechowywanie dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa.

  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie z IOD.

 9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czytaj więcej
 • 22 Marca, 2023

  Udział Przedstawicieli Spółki w wydarzeniu „Drzwi Otwarte” Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej
 • 13 Marca, 2023

  Umowa o współpracy z Technikum im. św. Józefa w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 23 Lutego, 2023

  Spotkanie z przedstawicielami Miasta i Gminy Krotoszyn - omówienie planów modernizacji oświetlenia

  Czytaj więcej
 • 25 Stycznia, 2023

  Program „EKO Latarnia – Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego – II edycja”.

  Czytaj więcej
 • 23 Grudnia, 2022

  Program "OZE i elektromobilność 2022"

  Czytaj więcej
 • 28 Listopada, 2022

  Smart oszczędności i smart inwestycje. Strategie dla miast i regionów podczas XV Smart City Forum

  Czytaj więcej
 • 12 Października, 2022

  Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2021 rok w kat. Obiekty biurowe za rok 2021

  Czytaj więcej
 • 20 Września, 2022

  25 lecie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Niech przyszłość będzie świetlana.

  Czytaj więcej
 • 22 Sierpnia, 2022

  Bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej

  Czytaj więcej
 • 11 Sierpnia, 2022

  XIV SMART CITY FORUM z udziałem Prezesa Spółki OUiD w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 13 Maja, 2022

  VII Europejski Kongres Samorządów

  Czytaj więcej
 • 31 Marca, 2022

  Porozumienie o współpracy Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej