Fundusze europejskie WRPO 2014+

8 Czerwca, 2016

Fundusze europejskie WRPO 2014+
Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłosił Konkurs w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które w najwyższym stopniu przyczynią się do osiągniecia celów Działania 3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę działań inwestycyjnych polegających na:
- zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego,
- budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu publicznego,
- budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu (np. Inteligentne Systemy Transportowe),
- budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej,
- montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności,
- działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.
Warunkiem wymaganym przez Regulamin Konkursu jest posiadanie przez aplikujące jednostki Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
Do projektu przystąpiło Miasto Kalisz i Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zapraszając do Współpracy Spółkę, dzięki której jednostki te mogły spełnić wymóg Konkursu polegający na kompleksowym projekcie obejmującym jak największą liczbę działań inwestycyjnych. Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności wpisuje się w ten projekt.
Projekt zostanie dofinansowany w 85%, natomiast pozostałem 15%, jako wymagany wkład własny, Spółka pokryje z własnych środków pochodzących z wpłat na pokrycie odpisu amortyzacyjnego na 2017 rok.

Kalisz
W przypadku Kalisza zadanie Spółki polegało będzie na modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na osiedlach: Chmielnik, Dobrzec i Majków w ramach projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”.
W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:
- wymiana istniejących opraw – 932 szt.
- montaż nowych opraw – 62 szt.
- wymiana istniejących latarni ulicznych – 174 szt.

Ostrów Wielkopolski
W przypadku Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zadanie Spółki będzie polegało na modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej na osiedlach: Nowe Parcele i Parcele Zacharzewskie w ramach projektu pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”.
W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:
- wymiana istniejących opraw – 868 szt.
- wymiana istniejących latarni ulicznych – 43 szt.

Wykonanie zadań planowane jest w okresie: kwiecień - październik 2017 r.
Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej
 • 22 Marca, 2023

  Udział Przedstawicieli Spółki w wydarzeniu „Drzwi Otwarte” Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej
 • 13 Marca, 2023

  Umowa o współpracy z Technikum im. św. Józefa w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 23 Lutego, 2023

  Spotkanie z przedstawicielami Miasta i Gminy Krotoszyn - omówienie planów modernizacji oświetlenia

  Czytaj więcej
 • 25 Stycznia, 2023

  Program „EKO Latarnia – Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego – II edycja”.

  Czytaj więcej
 • 23 Grudnia, 2022

  Program "OZE i elektromobilność 2022"

  Czytaj więcej
 • 28 Listopada, 2022

  Smart oszczędności i smart inwestycje. Strategie dla miast i regionów podczas XV Smart City Forum

  Czytaj więcej
 • 12 Października, 2022

  Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2021 rok w kat. Obiekty biurowe za rok 2021

  Czytaj więcej
 • 20 Września, 2022

  25 lecie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Niech przyszłość będzie świetlana.

  Czytaj więcej
 • 22 Sierpnia, 2022

  Bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej

  Czytaj więcej
 • 11 Sierpnia, 2022

  XIV SMART CITY FORUM z udziałem Prezesa Spółki OUiD w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 13 Maja, 2022

  VII Europejski Kongres Samorządów

  Czytaj więcej
 • 31 Marca, 2022

  Porozumienie o współpracy Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej