KOMISJA BUDŻETU I SPRAW GOSPODARCZYCH RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

12 Września, 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Pan Marian Adamek oraz Radni - członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych w dniu 7 września 2017 roku spotkali się w Magistracie z Panem Maciejem Witczakiem Prezesem Zarządu i pracownikami spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu a mianowicie Panami: Jakubem Krzywdą – Dyrektorem ds. technicznych i Stanisławem Krakowskim – Specjalistą ds. organizacyjnych. Spotkaniu przewodniczył Pan Zdzisław Gorzeliński Przewodniczący Komisji. Podczas rozmowy przedstawione zostały cele, działania i oczekiwania Pleszewskiego Samorządu oraz kierunki działania spółki OUiD w zakresie możliwości modernizacji, budowy i zarzadzania oświetleniem na terenie działania Spółki tj. 109 miast i gmin.
Pan Maciej Witczak podczas omawianej prezentacji stwierdził m.in.: „… nowe technologie zmieniają sposób zarządzania infrastrukturą oświetleniową. To, co kiedyś zajmowało nam kilka dni, dziś możemy zrealizować w kilka godzin. Technologia LED i bezprzewodowa komunikacja oraz możliwość zdalnego zarządzania oświetleniem i monitorowania poziomu zużycia energii to kierunek, którym chcemy podążać” .
W punkcie porządku posiedzenia wolne głosy i wnioski dyskutowano o praktycznych aspektach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkład niepieniężny (aport rzeczowy) wniesiony przez Miasto i Gminę Pleszew w postaci wybudowanej infrastruktury oświetleniowej. Uczestnicy spotkania uznali, że ścisła współpraca Samorządu i Spółki OUiD to możliwy sukces w przestrzeni poprawy bezpieczeństwa i korzyści pozabudżetowych.

Galeria

Czytaj więcej
 • 22 Marca, 2023

  Udział Przedstawicieli Spółki w wydarzeniu „Drzwi Otwarte” Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej
 • 13 Marca, 2023

  Umowa o współpracy z Technikum im. św. Józefa w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 23 Lutego, 2023

  Spotkanie z przedstawicielami Miasta i Gminy Krotoszyn - omówienie planów modernizacji oświetlenia

  Czytaj więcej
 • 25 Stycznia, 2023

  Program „EKO Latarnia – Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego – II edycja”.

  Czytaj więcej
 • 23 Grudnia, 2022

  Program "OZE i elektromobilność 2022"

  Czytaj więcej
 • 28 Listopada, 2022

  Smart oszczędności i smart inwestycje. Strategie dla miast i regionów podczas XV Smart City Forum

  Czytaj więcej
 • 12 Października, 2022

  Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2021 rok w kat. Obiekty biurowe za rok 2021

  Czytaj więcej
 • 20 Września, 2022

  25 lecie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Niech przyszłość będzie świetlana.

  Czytaj więcej
 • 22 Sierpnia, 2022

  Bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej

  Czytaj więcej
 • 11 Sierpnia, 2022

  XIV SMART CITY FORUM z udziałem Prezesa Spółki OUiD w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 13 Maja, 2022

  VII Europejski Kongres Samorządów

  Czytaj więcej
 • 31 Marca, 2022

  Porozumienie o współpracy Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej