Miliony dla Kalisza. Trzy miliony dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe

3 Stycznia, 2017

Projekt pn.: „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” doczekał się dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Dofinansowanie to kwota 14.267.630,70zł, a całość zadania opiewa na sumę ponad 20.500.000,00zł. W konkursie preferowane były kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę działań inwestycyjnych w tym m.in.: - montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności.
Celem wymiany istniejących opraw i słupów oświetlenia drogowego na terenie 3 osiedli Kalisza: Majków, Chmielnik i Dobrzec jest zmniejszenie emisji CO2 oraz energochłonności istniejących urządzeń oświetleniowych poprzez obniżenie ich mocy i dostosowaniu konstrukcji wsporczych (słupów) przy zachowaniu wymagań PN dot. oświetlenia dróg PN-EN 13 201. Poza tym zostanie podniesiona jakość świadczonej usługi oświetleniowej przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na rzecz mieszkańców Kalisza oraz zostanie usprawnione zarządzanie jak również monitorowanie infrastruktury oświetleniowej.
Dodatkowym efektem będzie wdrożenie najnowszych technologii w dziedzinie oświetlenia drogowego pozwalającego uzyskać zaplanowane efekty.
Aktualnie oświetlenie w tych osiedlach realizowane jest za pomocą opraw rtęciowych, sodowych o mocach od 125W do 250W i w niewielkim stopniu ledowych o mocach do 120W.
Zadanie obejmuje demontaż 932 istniejących opraw oświetleniowych i 174 istniejących słupów oświetleniowych oraz montaż 174 latarni i 994 energooszczędnych opraw oświetleniowych ze źródłami światła w postaci diod świecących – LED wraz z osprzętem elektrycznym i wysięgnikami.
Zastosowane zostaną oprawy oświetleniowe legitymujące się certyfikatami CE, RoHS czy certyfikatem ENEC potwierdzonym raportem badania akredytowanego laboratorium. 

 
Na modernizowanym obszarze: obecnie po realizacji zadania
Moc (kW) 154,1 51,50
Zużycie energii (kWh) 600.943,20 400.151,70


Redukcja zainstalowanej mocy wyniesie zatem 66,59%.
Planowana wartość zadania w zakresie robót spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sięga poziomu 2.836.496,85 zł netto.
Dofinansowanie wynosi 85%, a wymagany wkład własny 15% Spółka pokryje z własnych środków. Prace będą wykonane zgodnie z zapisami Audytu, ustawy Prawo budowlane oraz obowiązującymi przepisami i normami.

 

Galeria

Czytaj więcej
 • 25 Czerwca, 2024

  Efektywny rok współpracy Spółki z Technikum im. św. Józefa w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 24 Czerwca, 2024

  Smart City Forum -nowe technologie, zeroemisyjna mobilność i zielona transformacja polskich miast

  Czytaj więcej
 • 16 Maja, 2024

  27 maja - Dzień Samorządowca

  Czytaj więcej
 • 25 Marca, 2024

  Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych

  Czytaj więcej
 • 12 Stycznia, 2024

  Zarządzanie ciepłem

  Czytaj więcej
 • 9 Stycznia, 2024

  Nowa usługa OUiD

  Czytaj więcej
 • 22 Grudnia, 2023

  Szlachetna pomoc

  Czytaj więcej
 • 15 Grudnia, 2023

  Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

  Czytaj więcej
 • 7 Grudnia, 2023

  Modernizacja oświetlenia w Koninie

  Czytaj więcej
 • 6 Grudnia, 2023

  Zadania w partnerstwie dla projektu „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” na finale.

  Czytaj więcej
 • 22 Września, 2023

  Polski Ład: Program „Rozświetlamy Polskę” – ponad 100 gmin z terenu OUID chce skorzystać z dofinansowania.

  Czytaj więcej
 • 7 Września, 2023

  Obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej w IV kwartale 2023 r.

  Czytaj więcej