Miliony dla Kalisza. Trzy miliony dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe

3 Stycznia, 2017

Projekt pn.: „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” doczekał się dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Dofinansowanie to kwota 14.267.630,70zł, a całość zadania opiewa na sumę ponad 20.500.000,00zł. W konkursie preferowane były kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę działań inwestycyjnych w tym m.in.: - montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności.
Celem wymiany istniejących opraw i słupów oświetlenia drogowego na terenie 3 osiedli Kalisza: Majków, Chmielnik i Dobrzec jest zmniejszenie emisji CO2 oraz energochłonności istniejących urządzeń oświetleniowych poprzez obniżenie ich mocy i dostosowaniu konstrukcji wsporczych (słupów) przy zachowaniu wymagań PN dot. oświetlenia dróg PN-EN 13 201. Poza tym zostanie podniesiona jakość świadczonej usługi oświetleniowej przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na rzecz mieszkańców Kalisza oraz zostanie usprawnione zarządzanie jak również monitorowanie infrastruktury oświetleniowej.
Dodatkowym efektem będzie wdrożenie najnowszych technologii w dziedzinie oświetlenia drogowego pozwalającego uzyskać zaplanowane efekty.
Aktualnie oświetlenie w tych osiedlach realizowane jest za pomocą opraw rtęciowych, sodowych o mocach od 125W do 250W i w niewielkim stopniu ledowych o mocach do 120W.
Zadanie obejmuje demontaż 932 istniejących opraw oświetleniowych i 174 istniejących słupów oświetleniowych oraz montaż 174 latarni i 994 energooszczędnych opraw oświetleniowych ze źródłami światła w postaci diod świecących – LED wraz z osprzętem elektrycznym i wysięgnikami.
Zastosowane zostaną oprawy oświetleniowe legitymujące się certyfikatami CE, RoHS czy certyfikatem ENEC potwierdzonym raportem badania akredytowanego laboratorium. 

 
Na modernizowanym obszarze: obecnie po realizacji zadania
Moc (kW) 154,1 51,50
Zużycie energii (kWh) 600.943,20 400.151,70


Redukcja zainstalowanej mocy wyniesie zatem 66,59%.
Planowana wartość zadania w zakresie robót spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sięga poziomu 2.836.496,85 zł netto.
Dofinansowanie wynosi 85%, a wymagany wkład własny 15% Spółka pokryje z własnych środków. Prace będą wykonane zgodnie z zapisami Audytu, ustawy Prawo budowlane oraz obowiązującymi przepisami i normami.

 

Galeria

Czytaj więcej
 • 3 Kwietnia, 2023

  WESOŁEGO ALLELUJA

  Czytaj więcej
 • 22 Marca, 2023

  Udział Przedstawicieli Spółki w wydarzeniu „Drzwi Otwarte” Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej
 • 13 Marca, 2023

  Umowa o współpracy z Technikum im. św. Józefa w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 23 Lutego, 2023

  Spotkanie z przedstawicielami Miasta i Gminy Krotoszyn - omówienie planów modernizacji oświetlenia

  Czytaj więcej
 • 25 Stycznia, 2023

  Program „EKO Latarnia – Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego – II edycja”.

  Czytaj więcej
 • 23 Grudnia, 2022

  Program "OZE i elektromobilność 2022"

  Czytaj więcej
 • 9 Grudnia, 2022

  Wesołych Świąt

  Czytaj więcej
 • 28 Listopada, 2022

  Smart oszczędności i smart inwestycje. Strategie dla miast i regionów podczas XV Smart City Forum

  Czytaj więcej
 • 12 Października, 2022

  Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2021 rok w kat. Obiekty biurowe za rok 2021

  Czytaj więcej
 • 20 Września, 2022

  25 lecie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Niech przyszłość będzie świetlana.

  Czytaj więcej
 • 22 Sierpnia, 2022

  Bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej

  Czytaj więcej
 • 11 Sierpnia, 2022

  XIV SMART CITY FORUM z udziałem Prezesa Spółki OUiD w Kaliszu

  Czytaj więcej