PILOTAŻOWY GRUPOWY ZAKUP ENERGII PRZEZ SPÓŁKĘ OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE ZREALIZOWANY!

30 Września, 2016

1 lipca 2016 roku spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu ogłosiła postępowanie w trybie zamówień publicznych na zakup usługi kompleksowej, w skład której wchodzą dystrybucja i energia elektryczna. Postępowanie dotyczyło zakupu energii na potrzeby sieci oświetleniowej zlokalizowanej w 109 Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz zakup energii na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz 67 podmiotom jemu podległych.
Szacowany wolumen energii to 68 792 040 KWh, natomiast kwota brutto postępowania oszacowana została na 31 651 127,42 zł.
Zakupu energii elektrycznej i jej dystrybucji zrealizowany przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe dla Miasta Kalisza oraz samej Spółki jest projektem pilotażowym. Powyższe postępowanie zostało ogłoszone przez OUiD na okres 12 miesięcy, czyli na cały 2017 rok, a w przypadku Miasta Kalisza na okres 5 miesięcy tj. od sierpnia do grudnia 2017 roku. Od roku 2018 Spółka chce je realizować także z innymi jednostkami samorządowymi.

Energią elektryczną zasilone zostanie 7780 układów pomiarowych (Punktów Poboru Energii) z czego 7290 Punktów Poboru Energii należy do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.
Wolumen zużycia energii elektrycznej dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oszacowany został na 65 464 548 KWh co w przeliczeniu na kwotę brutto daje 29 684 271,94 złotych. W przypadku Miasta Kalisza wynosi on 3 327 492 KWh co w przeliczeniu na kwotę wynosi 1 966 855,48 zł brutto.
W wyniku przeprowadzonego postępowania Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe utrzymała na potrzeby oświetlenia tą samą cenę energii elektrycznej co w roku 2016, natomiast Miasto Kalisz zaoszczędzi na energii elektrycznej w stosunku do ostatniego postępowania ok 11% dla okresu 5 miesięcy tj. sierpnia do grudnia 2017 roku.
Warte podkreślenia jest również to, że w 2015 roku, w stosunku do roku 2014, nastąpił wzrost ceny energii elektrycznej o 9,08 %. W 2016 roku, w stosunku do roku 2015, po ogłoszonym postępowaniu przez Spółkę nastąpił spadek ceny energii elektrycznej o 6,28 %. Aktualnie po przeprowadzonym postępowaniu utrzymano cenę na tym samym poziomie co w roku 2016 tj. 0,2150 zł.
Umowę ze strony Miasta Kalisza oraz Spółki podpisali: Grzegorz Sapiński, Prezydent Miasta Kalisza oraz Maciej Witczak, Prezes Zarządu Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

Czytaj więcej
 • 11 Sierpnia, 2022

  XIV SMART CITY FORUM z udziałem Prezesa Spółki OUiD w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 13 Maja, 2022

  VII Europejski Kongres Samorządów

  Czytaj więcej
 • 31 Marca, 2022

  Porozumienie o współpracy Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej
 • 9 Listopada, 2021

  Kolejny raz Spółka OUiD na Smart City Forum

  Czytaj więcej
 • 5 Lipca, 2021

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Czytaj więcej
 • 16 Marca, 2021

  Poprawa bezpieczeństwa poprzez nową usługę dla JST

  Czytaj więcej
 • 16 Grudnia, 2020

  Nasz udział w Szlachetnej Paczce

  Czytaj więcej
 • 16 Grudnia, 2020

  Kaliskie latarnie wczoraj i dziś ….

  Czytaj więcej
 • 8 Czerwca, 2020

  Informacja dotycząca pracy w dniu 12.06.2020

  Czytaj więcej
 • 8 Czerwca, 2020

  INFORMACJA O GODZINACH PRACY- od 08.06.2020

  Czytaj więcej
 • 18 Maja, 2020

  Podziękowania za wsparcie szpitali w walce z epidemią.

  Czytaj więcej
 • 20 Kwietnia, 2020

  Oświetlenie Uliczne i Drogowe samorządowa spółka z siedzibą w Kaliszu wspomaga samorządy lokalne w walce z koronawirusem .

  Czytaj więcej