NAJWYŻSZY WKŁAD PIENIĘŻNY

12 Stycznia, 2018

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe swoją działalność rozpoczęła w styczniu 1997 roku. Obszar jej działania objął teren dwóch byłych województw: kaliskiego i konińskiego. Aktualnie Spółka współpracuje ze 109 jednostkami samorządu terytorialnego zlokalizowanymi na terenie 3 województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Wspomniane jednostki samorządu terytorialnego w liczbie 105, są jednocześnie Wspólnikami Spółki i posiadają łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
Wizytówką Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe jest obecnie duże zaangażowanie i wysoka fachowość widoczna w kwestii rozwoju technicznego, organizacyjnego, terytorialnego oraz możliwości pozyskiwania nowych źródeł finansowania inwestycji a także dynamicznego wzrost kapitału zakładowego. W latach 2016-2017 kapitał zakładowy Spółki zmienił się o 15.008 udziałów (w roku 2016 – 5.063 udziałów, w roku 2017 – 9.945 udziałów) a po rejestracji w KRS osiągnie poziom 67.308 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, co daje kapitał zakładowy w kwocie 67.308.000,00 złotych.
Spośród 105 samorządów Miasto i Gmina Kępno jest czwartym największym udziałowcem Spółki (3,89 % udziału w stosunku do całości udziałów) za takimi miastami jak Kalisz, Ostrów Wielkopolski czy Turek. Należy również zauważyć, że Miasto i Gmina Kępno uchwałą NZW dnia 5 grudnia 2017 roku podniosło swoje udziały o 986 udziałów i łącznie wg stanu na dzień NZW - grudzień 2017 posiada ich 3.421.
Podpisana dziś umowa pomiędzy Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe a Miastem i Gminą Kępno w związku z wolą objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.600.000,00 złotych pozwoli Miastu i Gminie Kępno objąć kolejne udziały w kapitale zakładowym Spółki w ilości 1.600 udziałów.
Środki pochodzące z wkładu pieniężnego zostaną przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Kępno.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż jest to w 20 – letniej historii Spółki najwyższy zapisany w jednej umowie wkład pieniężny jednostki samorządu terytorialnego. Można z całą stanowczością stwierdzić, że Miasto i Gmina Kępno jest jednym z tych samorządów, które dostrzegają potrzebę i zasadność inwestowania w rozwiązania m.in. w zakresie inteligentnego oświetlenia.
Jako firma obsługująca ponad 100 gmin i ponad 100.000 punktów świetlnych naszym celem jest zapewnienie miastom i gminom jak najlepszych parametrów oświetlenia. Wpływają one na bezpieczeństwo mieszkańców, poprawiają wygład miejscowości, ułatwiają zarzadzanie a co najważniejsze pozwalają obniżyć koszty eksploatacyjne.

Galeria

Czytaj więcej
 • 22 Września, 2023

  Polski Ład: Program „Rozświetlamy Polskę” – ponad 100 gmin z terenu OUID chce skorzystać z dofinansowania.

  Czytaj więcej
 • 7 Września, 2023

  Obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej w IV kwartale 2023 r.

  Czytaj więcej
 • 30 Sierpnia, 2023

  Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”

  Czytaj więcej
 • 24 Sierpnia, 2023

  XVI edycja Smart City Forum z udziałem Prezesa Zarządu Spółki OUiD w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 27 Czerwca, 2023

  Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu

  Czytaj więcej
 • 29 Maja, 2023

  Zakup samochodu o napędzie elektrycznym w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu

  Czytaj więcej
 • 3 Kwietnia, 2023

  WESOŁEGO ALLELUJA

  Czytaj więcej
 • 22 Marca, 2023

  Udział Przedstawicieli Spółki w wydarzeniu „Drzwi Otwarte” Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej
 • 13 Marca, 2023

  Umowa o współpracy z Technikum im. św. Józefa w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 23 Lutego, 2023

  Spotkanie z przedstawicielami Miasta i Gminy Krotoszyn - omówienie planów modernizacji oświetlenia

  Czytaj więcej
 • 25 Stycznia, 2023

  Program „EKO Latarnia – Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego – II edycja”.

  Czytaj więcej
 • 23 Grudnia, 2022

  Program "OZE i elektromobilność 2022"

  Czytaj więcej