Porozumienie o współpracy Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz Akademii Kaliskiej

31 Marca, 2022

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu rozpoczęło współpracę z Akademią Kaliską. Zakres współpracy obejmuje między innymi realizację wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz organizację odbywania staży, praktyk zawodowych i dyplomowych. Porozumienie o współpracy podpisano w dniu 18 marca 2022 roku. Głównym celem działalności Spółki jest szeroko pojęta usługa oświetleniowa, polegająca na zapewnieniu dopływu energii i utrzymaniu w należytym stanie technicznym infrastruktury oświetleniowej. Aktualnie Spółka współpracuje ze 109 jednostkami samorządu terytorialnego, zlokalizowanymi na terenie 3 województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. W celu rozwoju Spółki wprowadzane są nowoczesne rozwiązania i  pracuje się  nad innowacjami, dlatego został powołany wydział rozwoju i nowych technologii, którego celem jest wdrażanie i rozwijanie nowoczesnych usług dla jednostek samorządu terytorialnego. Cieszy nas podpisanie Porozumienia z Akademią Kaliską, dzięki czemu będziemy mogli wspólnie podejmować działania badawcze i naukowe oraz pozyskiwać kadrę techniczno-inżynieryjną. Porozumienie stwarza szanse dla wielu wspólnych przedsięwzięć w zakresie nauki, projektów badawczych, a także rozwoju praktyk studenckich i potencjalnych miejsc pracy dla absolwentów uczelni. Z pewnością zaowocuje to konkretnymi rozwiązaniami, poświęconymi istotnym dla profilu działalności Spółki zagadnieniami. Pokazuje to wyraźnie, że obie strony chcą w ten sposób jak najlepiej wykorzystać swoje zasoby wiedzy i doświadczenia. Nawiązana formalnie współpraca, otwiera szerokie możliwości  związane z wykorzystaniem doświadczeń i dorobku naukowego uczelni oraz potencjału i pozycji Spółki na rynku dla działań służących dobru stron oraz całemu regionowi.

Galeria

Czytaj więcej
 • 22 Marca, 2023

  Udział Przedstawicieli Spółki w wydarzeniu „Drzwi Otwarte” Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej
 • 13 Marca, 2023

  Umowa o współpracy z Technikum im. św. Józefa w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 23 Lutego, 2023

  Spotkanie z przedstawicielami Miasta i Gminy Krotoszyn - omówienie planów modernizacji oświetlenia

  Czytaj więcej
 • 25 Stycznia, 2023

  Program „EKO Latarnia – Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego – II edycja”.

  Czytaj więcej
 • 23 Grudnia, 2022

  Program "OZE i elektromobilność 2022"

  Czytaj więcej
 • 28 Listopada, 2022

  Smart oszczędności i smart inwestycje. Strategie dla miast i regionów podczas XV Smart City Forum

  Czytaj więcej
 • 12 Października, 2022

  Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2021 rok w kat. Obiekty biurowe za rok 2021

  Czytaj więcej
 • 20 Września, 2022

  25 lecie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Niech przyszłość będzie świetlana.

  Czytaj więcej
 • 22 Sierpnia, 2022

  Bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej

  Czytaj więcej
 • 11 Sierpnia, 2022

  XIV SMART CITY FORUM z udziałem Prezesa Spółki OUiD w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 13 Maja, 2022

  VII Europejski Kongres Samorządów

  Czytaj więcej
 • 31 Marca, 2022

  Porozumienie o współpracy Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej