OUID - największym beneficjentem programu priorytetowego „LED - Oświetlenie Energooszczędne”

21 Grudnia, 2017

Przedsięwzięcie pn.:
20 grudnia 2017 r. Umową.

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe - największym beneficjentem programu priorytetowego „LED - Oświetlenie Energooszczędne” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Macieja Witczaka 20 grudnia 2017 r. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę dotyczącą finansowania zadania, którego efektem będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenach gmin w województwie wielkopolskim.
Powyższy kontrakt opiewa na kwotę 9 543 449,00 zł i dotyczy modernizacji oświetlenia w ramach programu priorytetowego „LED - Oświetlenie Energooszczędne” w 25 gminach z Wielkopolski.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe jest największym beneficjentem Programu. Powyższa modernizacja dotyczyć będzie:
a) wymiany 3969 istniejących energochłonnych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED,
b) wyposażenia opraw oświetleniowych w układy redukcji mocy w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej wraz z systemem zarządzania oświetleniem ulicznym, co umożliwi zdalną kontrolę i monitoring parametrów oraz stanów opraw oświetleniowych,
c) wymiany 210 wyeksploatowanych słupów w liniach kablowych starego typu,
d) przebudowy istniejących układów sterowania oświetleniem.

Głównym celem projektu ogłoszonego przez WFOŚiGW jest min. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery.
Na podstawie przeprowadzonych analiz Spółka szacuje średnie oszczędności energii elektrycznej rzędu 60% w stosunku do stanu pierwotnego.

 

Link do strony Funduszu: www.wfosgw.poznan.pl

 

Czytaj więcej
 • 22 Marca, 2023

  Udział Przedstawicieli Spółki w wydarzeniu „Drzwi Otwarte” Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej
 • 13 Marca, 2023

  Umowa o współpracy z Technikum im. św. Józefa w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 23 Lutego, 2023

  Spotkanie z przedstawicielami Miasta i Gminy Krotoszyn - omówienie planów modernizacji oświetlenia

  Czytaj więcej
 • 25 Stycznia, 2023

  Program „EKO Latarnia – Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego – II edycja”.

  Czytaj więcej
 • 23 Grudnia, 2022

  Program "OZE i elektromobilność 2022"

  Czytaj więcej
 • 28 Listopada, 2022

  Smart oszczędności i smart inwestycje. Strategie dla miast i regionów podczas XV Smart City Forum

  Czytaj więcej
 • 12 Października, 2022

  Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2021 rok w kat. Obiekty biurowe za rok 2021

  Czytaj więcej
 • 20 Września, 2022

  25 lecie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Niech przyszłość będzie świetlana.

  Czytaj więcej
 • 22 Sierpnia, 2022

  Bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej

  Czytaj więcej
 • 11 Sierpnia, 2022

  XIV SMART CITY FORUM z udziałem Prezesa Spółki OUiD w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 13 Maja, 2022

  VII Europejski Kongres Samorządów

  Czytaj więcej
 • 31 Marca, 2022

  Porozumienie o współpracy Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej