ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, TOWAROWA GIEŁDA ENERGII I REJESTR ŚWIADECTW POCHODZENIA.

28 Lutego, 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu dnia 31 STYCZNIA 2018 ROKU pozyskała
ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie. Wartość ww. Świadectwa, zwanego
„Białym Certyfikatem” wynosi 310,191 toe, co stanowi równowartość zaoszczędzonej energii elektrycznej w ilości 3.607.521.33 KWh. Wydane Świadectwo potwierdza oszczędność energii elektrycznej wynikającej z przedsięwzięć tego samego rodzaju, służących poprawie efektywności energetycznej, uzyskanej w wyniku modernizacji oświetlenia drogowego.

Aktualnie trwa procedura rejestracji Spółki na Towarowej Giełdzie Energii. TGE jest jednym z liderów wśród giełd energii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jako instytucja zaufania publicznego przyczyniająca się bezpośrednio do liberalizacji rynku energii w Polsce przyjmuje także rolę edukatora. Towarowa Giełda Energii szerzy, promuje i popularyzuje wiedzę na temat rozwoju rynków energii w Polsce. Celem rejestracji OUiD na TGE jest m.in. uzyskanie statusu oficjalnego członka Rejestru Świadectw Pochodzenia.

Członkami Rejestru Świadectw Pochodzenia mogą zostać:
1. Podmioty uprawnione do otrzymywania świadectw pochodzenia,
2. Podmioty uprawnione do nabywania świadectw pochodzenia,
3. Podmioty uprawnione do pośrednictwa w zawieraniu transakcji w obrocie prawami majątkowymi (dom maklerski i towarowy dom maklerski),
4. Podmioty nabywające prawa majątkowe za pośrednictwem domów maklerskich i towarowych domów maklerskich.

Do głównych zadań Rejestru Świadectw Pochodzenia należy:
• identyfikacja podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia,
• identyfikacja przysługujących praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia oraz odpowiadającej tym prawom ilości energii
  elektrycznej,
• rejestracja świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych,
• ewidencjonowanie transakcji zawieranych w obrocie prawami majątkowymi oraz stanu posiadania praw    majątkowych wynikających ze
  świadectw pochodzenia,
• wystawianie dokumentów potwierdzających stan posiadania praw majątkowych w rejestrze, które następnie   wykorzystywane są przez URE
  w procesie umarzania świadectw pochodzenia.

 

 

Czytaj więcej
 • 22 Września, 2023

  Polski Ład: Program „Rozświetlamy Polskę” – ponad 100 gmin z terenu OUID chce skorzystać z dofinansowania.

  Czytaj więcej
 • 7 Września, 2023

  Obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej w IV kwartale 2023 r.

  Czytaj więcej
 • 30 Sierpnia, 2023

  Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”

  Czytaj więcej
 • 24 Sierpnia, 2023

  XVI edycja Smart City Forum z udziałem Prezesa Zarządu Spółki OUiD w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 27 Czerwca, 2023

  Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu

  Czytaj więcej
 • 29 Maja, 2023

  Zakup samochodu o napędzie elektrycznym w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu

  Czytaj więcej
 • 3 Kwietnia, 2023

  WESOŁEGO ALLELUJA

  Czytaj więcej
 • 22 Marca, 2023

  Udział Przedstawicieli Spółki w wydarzeniu „Drzwi Otwarte” Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej
 • 13 Marca, 2023

  Umowa o współpracy z Technikum im. św. Józefa w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 23 Lutego, 2023

  Spotkanie z przedstawicielami Miasta i Gminy Krotoszyn - omówienie planów modernizacji oświetlenia

  Czytaj więcej
 • 25 Stycznia, 2023

  Program „EKO Latarnia – Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego – II edycja”.

  Czytaj więcej
 • 23 Grudnia, 2022

  Program "OZE i elektromobilność 2022"

  Czytaj więcej