ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, TOWAROWA GIEŁDA ENERGII I REJESTR ŚWIADECTW POCHODZENIA.

28 Lutego, 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu dnia 31 STYCZNIA 2018 ROKU pozyskała
ŚWIADECTWO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie. Wartość ww. Świadectwa, zwanego
„Białym Certyfikatem” wynosi 310,191 toe, co stanowi równowartość zaoszczędzonej energii elektrycznej w ilości 3.607.521.33 KWh. Wydane Świadectwo potwierdza oszczędność energii elektrycznej wynikającej z przedsięwzięć tego samego rodzaju, służących poprawie efektywności energetycznej, uzyskanej w wyniku modernizacji oświetlenia drogowego.

Aktualnie trwa procedura rejestracji Spółki na Towarowej Giełdzie Energii. TGE jest jednym z liderów wśród giełd energii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jako instytucja zaufania publicznego przyczyniająca się bezpośrednio do liberalizacji rynku energii w Polsce przyjmuje także rolę edukatora. Towarowa Giełda Energii szerzy, promuje i popularyzuje wiedzę na temat rozwoju rynków energii w Polsce. Celem rejestracji OUiD na TGE jest m.in. uzyskanie statusu oficjalnego członka Rejestru Świadectw Pochodzenia.

Członkami Rejestru Świadectw Pochodzenia mogą zostać:
1. Podmioty uprawnione do otrzymywania świadectw pochodzenia,
2. Podmioty uprawnione do nabywania świadectw pochodzenia,
3. Podmioty uprawnione do pośrednictwa w zawieraniu transakcji w obrocie prawami majątkowymi (dom maklerski i towarowy dom maklerski),
4. Podmioty nabywające prawa majątkowe za pośrednictwem domów maklerskich i towarowych domów maklerskich.

Do głównych zadań Rejestru Świadectw Pochodzenia należy:
• identyfikacja podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia,
• identyfikacja przysługujących praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia oraz odpowiadającej tym prawom ilości energii
  elektrycznej,
• rejestracja świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych,
• ewidencjonowanie transakcji zawieranych w obrocie prawami majątkowymi oraz stanu posiadania praw    majątkowych wynikających ze
  świadectw pochodzenia,
• wystawianie dokumentów potwierdzających stan posiadania praw majątkowych w rejestrze, które następnie   wykorzystywane są przez URE
  w procesie umarzania świadectw pochodzenia.

 

 

Czytaj więcej
 • 16 Maja, 2024

  27 maja - Dzień Samorządowca

  Czytaj więcej
 • 25 Marca, 2024

  Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych

  Czytaj więcej
 • 12 Stycznia, 2024

  Zarządzanie ciepłem

  Czytaj więcej
 • 9 Stycznia, 2024

  Nowa usługa OUiD

  Czytaj więcej
 • 22 Grudnia, 2023

  Szlachetna pomoc

  Czytaj więcej
 • 15 Grudnia, 2023

  Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

  Czytaj więcej
 • 7 Grudnia, 2023

  Modernizacja oświetlenia w Koninie

  Czytaj więcej
 • 6 Grudnia, 2023

  Zadania w partnerstwie dla projektu „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” na finale.

  Czytaj więcej
 • 22 Września, 2023

  Polski Ład: Program „Rozświetlamy Polskę” – ponad 100 gmin z terenu OUID chce skorzystać z dofinansowania.

  Czytaj więcej
 • 7 Września, 2023

  Obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej w IV kwartale 2023 r.

  Czytaj więcej
 • 30 Sierpnia, 2023

  Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”

  Czytaj więcej
 • 24 Sierpnia, 2023

  XVI edycja Smart City Forum z udziałem Prezesa Zarządu Spółki OUiD w Kaliszu

  Czytaj więcej