VII Europejski Kongres Samorządów

13 Maja, 2022

W dniach 11 – 12 kwietnia w Mikołajkach odbył się VII Europejski Kongres Samorządów. Tegoroczna edycja Kongresu odbyła się pod hasłem : „Budowanie Wspólnoty przyszłości”. Na przestrzeni ostatnich lat Kongres Samorządów stał się jednym z najważniejszych miejsc spotkań i rozmów na tematy samorządowe z całej Europy.
To jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone polityce regionalnej.
Misją Kongresu jest budowanie korzystnej atmosfery i lepszych warunków współpracy między regionami . Do udziału w dyskusjach i obradach Kongresu zapraszone zostały osoby, które należą do grona autorytetów i ekspertów w danych dziedzinach. Europejski Kongres Samorządów to miejsce spotkań liderów samorządowych oraz przedstawicieli administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.
Program tegorocznej edycji składał się z dziesięciu ścieżek tematycznych obejmujących około 100 wydarzeń takich jak bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje. Kongres był okazją do zaprezentowania Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe na tak szerokim forum. Pan Maciej Witczak - Prezes Zarządu Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu był prelegentem panelu pt. „Efektywna redukacja zużycia energii elektrycznej w samorządach”. W celu stworzenia inteligentnych miast Smart City konieczna jest współpraca z samorządami. Rozwiązania oraz produkty i przede wszystkim usługi oferowane przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu przyczyniają się w dużym stopniu do rozwoju gospodarczego regionu a nade wszystko polepszenia życia ich mieszkańców.
Ostatnie lata pokazują, że czasy przewidywalności skończyły się. Zmiany, które ostatnio następują są nie tylko szybsze niż kilka dekad temu, ale przede wszystkim nadchodzą niespodziewanie i nagle. Wymagają także natychmiastowych decyzji i sprawdzonych systemów. Założenia polityki oświetleniowej Spółki mają na celu ograniczenie zużycia energii oraz wzrost jej efektywności zgodnych z najnowszymi dostępnymi technologiami. Kluczem zatem do znalezienia złotego środka pomiędzy korzyścią dostępnych zasobów a tym co jest pożądane z perspektywy przyszłości to efektywne zarządzanie – w poszukiwaniu efektywności. Zakup energii elektrycznej i eksplantacja infrastruktury oświetleniowej stanowią znaczącą pozycję w budżetach wszystkich samorządów. Nienotowana wcześniej skala podwyżek hurtowych cen energii powoduje, że w wielu miastach i gminach wydatki na infrastrukturę oświetleniową wzrosną co najmniej kilkadziesiąt procent. Zwiększenie energooszczędności istniejącej infrastruktury oświetleniowej poprzez przejście na technologię LED w połączeniu z inteligentnymi systemami zarządzania generuje oszczędności nawet do 80 %.
Zatem modernizacja oświetlenia to najszybszy sposób na wygenerowanie dużych oszczędności w budżetach samorządów.

Galeria

Czytaj więcej
 • 22 Września, 2023

  Polski Ład: Program „Rozświetlamy Polskę” – ponad 100 gmin z terenu OUID chce skorzystać z dofinansowania.

  Czytaj więcej
 • 7 Września, 2023

  Obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej w IV kwartale 2023 r.

  Czytaj więcej
 • 30 Sierpnia, 2023

  Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”

  Czytaj więcej
 • 24 Sierpnia, 2023

  XVI edycja Smart City Forum z udziałem Prezesa Zarządu Spółki OUiD w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 27 Czerwca, 2023

  Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu

  Czytaj więcej
 • 29 Maja, 2023

  Zakup samochodu o napędzie elektrycznym w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu

  Czytaj więcej
 • 3 Kwietnia, 2023

  WESOŁEGO ALLELUJA

  Czytaj więcej
 • 22 Marca, 2023

  Udział Przedstawicieli Spółki w wydarzeniu „Drzwi Otwarte” Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej
 • 13 Marca, 2023

  Umowa o współpracy z Technikum im. św. Józefa w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 23 Lutego, 2023

  Spotkanie z przedstawicielami Miasta i Gminy Krotoszyn - omówienie planów modernizacji oświetlenia

  Czytaj więcej
 • 25 Stycznia, 2023

  Program „EKO Latarnia – Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego – II edycja”.

  Czytaj więcej
 • 23 Grudnia, 2022

  Program "OZE i elektromobilność 2022"

  Czytaj więcej