Wniosek OUiD na największe w Polsce przedsięwzięcie modernizacyjne oświetlenia z decyzją o udzielenie dofinansowania.

24 Marca, 2020

Wniosek OUiD na największe w Polsce przedsięwzięcie modernizacyjne oświetlenia z decyzją o udzielenie dofinansowania.
Miło nam poinformować, iż w dniu 06.03.2020r. Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła wniosek Zarządu Funduszu o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia          pn. „Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenach gminnych województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego”.
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w pierwszym kwartale 2019 r. ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. Fundusz w ramach programu przeznaczył środki o łącznej wysokości 100 mln. zł., a warunkiem udzielenia pomocy finansowej była realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym umożlwiającym wydatkowanie 100% dofinansowania, oraz zakończenie realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.09.2022 r. W odpowiedzi na konkurs Spółka OUiD złożyła wniosek, co istotne, przygotowując we własnym zakresie pełną inwentaryzację infrastruktury do modernizacji, oraz komplet dokumentacji aplikacyjnej i audytowej. Wnioskiem została objęta modernizacja oświetlenia drogowego na terenie 61 gmin. Przedsięwzięcie zakłada modernizację 15 502 opraw oświetleniowych, oraz wymianę 2967 słupów oświetleniowych, spełniających wymogi polskiej normy oświetleniowej PN-EN 13201, (co w niektórych przypadkach będzie skutkować dogęszczeniem infrastruktury oświetleniowej). W wyniku realizacji projektu szacuje się ograniczenie zużycia energii elektrycznej o co najmniej 50% w stosunku do stanu pierwotnego. Dotychczas jest to wniosek o największej liczbie modernizowanych punktów świetlnych, a zarazem wniosek o największej wartości w Polsce. Szacowana wartość zadania to ponad 40 mln złotych, czyli jeden wniosek Spółki OUiD wyczerpuje blisko połowę środków przeznczonych na cały program. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2020-2022. Podpisanie stosownej umowy        o dofinansowanie z NFOŚiGW planowane jest na drugi kwartał 2020 roku.

Czytaj więcej
 • 12 Stycznia, 2024

  Zarządzanie ciepłem

  Czytaj więcej
 • 9 Stycznia, 2024

  Nowa usługa OUiD

  Czytaj więcej
 • 22 Grudnia, 2023

  Szlachetna pomoc

  Czytaj więcej
 • 15 Grudnia, 2023

  Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

  Czytaj więcej
 • 7 Grudnia, 2023

  Modernizacja oświetlenia w Koninie

  Czytaj więcej
 • 6 Grudnia, 2023

  Zadania w partnerstwie dla projektu „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” na finale.

  Czytaj więcej
 • 22 Września, 2023

  Polski Ład: Program „Rozświetlamy Polskę” – ponad 100 gmin z terenu OUID chce skorzystać z dofinansowania.

  Czytaj więcej
 • 7 Września, 2023

  Obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej w IV kwartale 2023 r.

  Czytaj więcej
 • 30 Sierpnia, 2023

  Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”

  Czytaj więcej
 • 24 Sierpnia, 2023

  XVI edycja Smart City Forum z udziałem Prezesa Zarządu Spółki OUiD w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 24 Sierpnia, 2023

  XVI edycja Smart City Forum z udziałem Prezesa Zarządu Spółki OUiD w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 27 Czerwca, 2023

  Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu

  Czytaj więcej