Wniosek OUiD na największe w Polsce przedsięwzięcie modernizacyjne oświetlenia z decyzją o udzielenie dofinansowania.

24 Marca, 2020

Wniosek OUiD na największe w Polsce przedsięwzięcie modernizacyjne oświetlenia z decyzją o udzielenie dofinansowania.
Miło nam poinformować, iż w dniu 06.03.2020r. Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła wniosek Zarządu Funduszu o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia          pn. „Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenach gminnych województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego”.
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w pierwszym kwartale 2019 r. ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. Fundusz w ramach programu przeznaczył środki o łącznej wysokości 100 mln. zł., a warunkiem udzielenia pomocy finansowej była realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym umożlwiającym wydatkowanie 100% dofinansowania, oraz zakończenie realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.09.2022 r. W odpowiedzi na konkurs Spółka OUiD złożyła wniosek, co istotne, przygotowując we własnym zakresie pełną inwentaryzację infrastruktury do modernizacji, oraz komplet dokumentacji aplikacyjnej i audytowej. Wnioskiem została objęta modernizacja oświetlenia drogowego na terenie 61 gmin. Przedsięwzięcie zakłada modernizację 15 502 opraw oświetleniowych, oraz wymianę 2967 słupów oświetleniowych, spełniających wymogi polskiej normy oświetleniowej PN-EN 13201, (co w niektórych przypadkach będzie skutkować dogęszczeniem infrastruktury oświetleniowej). W wyniku realizacji projektu szacuje się ograniczenie zużycia energii elektrycznej o co najmniej 50% w stosunku do stanu pierwotnego. Dotychczas jest to wniosek o największej liczbie modernizowanych punktów świetlnych, a zarazem wniosek o największej wartości w Polsce. Szacowana wartość zadania to ponad 40 mln złotych, czyli jeden wniosek Spółki OUiD wyczerpuje blisko połowę środków przeznczonych na cały program. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2020-2022. Podpisanie stosownej umowy        o dofinansowanie z NFOŚiGW planowane jest na drugi kwartał 2020 roku.

Czytaj więcej
 • 3 Kwietnia, 2023

  WESOŁEGO ALLELUJA

  Czytaj więcej
 • 22 Marca, 2023

  Udział Przedstawicieli Spółki w wydarzeniu „Drzwi Otwarte” Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej

  Czytaj więcej
 • 13 Marca, 2023

  Umowa o współpracy z Technikum im. św. Józefa w Kaliszu

  Czytaj więcej
 • 23 Lutego, 2023

  Spotkanie z przedstawicielami Miasta i Gminy Krotoszyn - omówienie planów modernizacji oświetlenia

  Czytaj więcej
 • 25 Stycznia, 2023

  Program „EKO Latarnia – Poprawa efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego – II edycja”.

  Czytaj więcej
 • 23 Grudnia, 2022

  Program "OZE i elektromobilność 2022"

  Czytaj więcej
 • 9 Grudnia, 2022

  Wesołych Świąt

  Czytaj więcej
 • 28 Listopada, 2022

  Smart oszczędności i smart inwestycje. Strategie dla miast i regionów podczas XV Smart City Forum

  Czytaj więcej
 • 12 Października, 2022

  Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 2021 rok w kat. Obiekty biurowe za rok 2021

  Czytaj więcej
 • 20 Września, 2022

  25 lecie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Niech przyszłość będzie świetlana.

  Czytaj więcej
 • 22 Sierpnia, 2022

  Bieżąca sytuacja na rynku energii elektrycznej

  Czytaj więcej
 • 11 Sierpnia, 2022

  XIV SMART CITY FORUM z udziałem Prezesa Spółki OUiD w Kaliszu

  Czytaj więcej